DJI Service Plans

DJI Service Plans

DJI Care Refresh 1-Year Plan (DJI Mini 2) product slogan image
DJI Care Refresh 1-Year Plan (DJI Mini 2)

Product Code: CP.QT.00004167.01

Barcode/EAN: 6941565904768

TBA
DJI Care Refresh 1-Year Plan (DJI Air 2S) UK product slogan image
DJI Care Refresh 1-Year Plan (DJI Air 2S) UK

Product Code: CP.QT.00004784.01

Barcode/EAN: 6941565912800

€99.99
DJI Care Refresh 2-Year Plan (DJI Air 2S) UK product slogan image
DJI Care Refresh 2-Year Plan (DJI Air 2S) UK

Product Code: CP.QT.00004810.01

Barcode/EAN: 6941565912947

€169.99